پروژه تکمیل شده تاسیسات پایپینگ و آرگون شرکت پارس حیات